Sự chuyển đổi cá nhân trong lòng bàn tay của bạn

Tuân thủ PIPEDA

Tuân thủ PIPEDA

Ứng dụng được sử dụng để đảm bảo tuân thủ GDPR, LGPD, CCPA-CPRA, VCDPA, CPA, CTDPA, APPI, PIPEDA của trang web này, thu thập IP và địa chỉ email của bạn để xử lý dữ liệu. Để biết thêm hãy kiểm tra Chính sách quyền riêng tư & Điều khoản dịch vụ

Chỉnh sửa dữ liệu

Bạn có thể sử dụng liên kết bên dưới để cập nhật dữ liệu tài khoản của mình nếu nó không chính xác.

Khả năng di chuyển dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các liên kết bên dưới để tải xuống tất cả dữ liệu chúng tôi lưu trữ và sử dụng để có trải nghiệm tốt hơn trong cửa hàng của chúng tôi.

Truy cập vào dữ liệu cá nhân

Bạn có thể sử dụng liên kết bên dưới để yêu cầu báo cáo chứa tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ cho bạn.